Kontakty


Kontakty

Address:

"TAURUS" art-hostel

Zámocká 24-26
811 01  Bratislava 1


Tel.:
+421 2  207 22 401

____________________

District:

Stare Mesto/pod Hradom/near the Castle/Old City

____________________


E-mail:art.hostel.taurus@gmail.com

WWW:http://hostel-taurus.com


Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán. V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov:


Mgr. Mykola Vdovychenko

E-mail: legal@netsodis.com